Registravimosi sąlygos

Prašome perskaityti šią informaciją:

*Svetainėje skelbiami įrašai, temos bei privačių žinučių informacija nebus viešinama. Jūs taip pat sutinkate neviešinti kitų asmenų parašytų dokumentų ar duomenų be to asmens sutikimo. Neturite teisės platinti tai, kas yra pasiekiama svetainėje.
*Sutinkate neviešinti LR įstatymus pažeidžiančių vaizdų bei vaizdo įrašų. Taip pat neplatinsite užgaulių, smurtą skatinančių bei galinčių turėti neigiamą poveikį paaugliams bei vaikams, vaizdų ar vaizdo įrašų.
*Jūs taip pat sutinkate neplatinti produktų bei duomenų turinčių autorines teises.
*Mūsų svetainė naudoja slapukus, kurie padės užtikrinti geresnę jūsų ateitį interneto svetainėje.